De Mannen

Over de Badmoos wil iedereen natuurlijk van alles weten. Om het ieder wat gemakkelijker te maken wordt hieronder een aantal zaken uit de doeken gedaan. Neem deze informatie tot je, laat deze bezinken en weet dat je dan pas in staat bent om je een redelijk beeld van deze mannen te vormen!

Binnen de Badmoos kennen we lidmaatschappen in drie verschillende gradaties. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze gradaties:

De Vereniging

 • De Mannen van de Badmoos:
  Dit zijn de huidige leden die nog steeds actief zijn en aan alle strenge eisen van de voorselectie voldoen. Op deze site staan meer gegevens van deze Mannen.
 • In-Badmoriam-leden:
  De “In-Badmoriam-leden” hebben in het verleden voldaan aan de strenge selectiecriteria, maar zijn nu niet meer actief bij de Badmoos. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de pagina van deze leden.
 • Badmospirantjes:
  Badmospirantjes zijn leden die wel eens mee badmintonnen maar nooit voldeden aan de selectie criteria. Zie hiervoor de aparte pagina van de Badmospirantjes.

De Badmostorie

Natuurlijk is de geschiedenis van de Badmoos bij de meesten onder ons wel bekend. Maar voor de weinige leken wordt hieronder toch nog kort een samenvatting gegeven.Ongeveer eind jaren 80 zijn de Badmoos actief geworden in de badmintonsport op Langeweg. De belangrijkste reden om deze sport op Langeweg uit te gaan oefenen was de verhuizing van een van de leden naar dit dorp en de aanwezigheid van een café (in dit geval de Tempelier) om na gedane sportieve arbeid de dorst te kunnen lessen.Van de leden van het eerste uur zijn er nog maar enkele actief. De overige leden zijn er in de latere jaren, na een strenge voorselectie, bijgekomen.

De Badmosofie

De een gaat wekelijks naar de kerk en leeft volgens de regels uit de bijbel, een ander zoekt de moskee en leest de koran. Zoals de Hells Angels meer zijn dan alleen maar een motorcluppie, zo kan je het lidmaatschap van de Badmoos zien als een “way of live”. De wijze waarop ieder lid invulling geeft aan zijn dagelijks bestaan, benadrukt deze levensfilosofie.De belangrijkste kenmerken van de Badmosofie:

 • Op vrijdagavond tussen 23.00 en 24.00 uur in een kroeg zitten.
 • Als er niet gesport wordt, toch op het bekende tijdstip in de kroeg zitten.
 • Stel dat de Waai afbrand, toch op het bekende tijdstip in de kroeg zitten.

In principe kunnen we nog een tiental vaste kenmerken van onze Badmosofie beschrijven, maar wij denken dat met het bovenstaande de rode draad in onze Badmosofie voor een ieder wel duidelijk is.

De Badmoleverancier

Slechts enkelen kunnen het predicaat “Badmoleverancier ” voeren. De twee organisaties die tot nu toe dit predicaat mogen voeren zijn:

De Tempelier
Waarom het predicaat Badmoleverancier tot nu toe sterk gekoppeld lijkt aan drank, is voor ons Badmoos ook een raadsel. De uitspanning waar drank en ook 3-sterren maaltijden gemeengoed zijn en waar de retirade door de Badmoos van vliegvrij aluminimum is voorzien, verdient al sinds jaar en dag ons Predicaat.

BadmoJo’s Wijnhandel
De enige die op Langeweg voor de miswijn mag zorgen en ook iedere Badmo vandruivensap (in welke vorm dan ook) voorziet. Hij heeft speciale connecties in Frankrijk die exclusief voor de Badmoos (en natuurlijk ook voor de Pastoor) deze Godendrank bereiden en daarnaast ook de trouwe buitenlandse bezoekers zijn van deze website.

De Badmotaris

De Badmotaris is een onafhankelijk persoon, die de Badmoos een meer dan warm hart toedraagt. Voor de actieve leden is hij het steunpunt in barre en dus mindere tijden. Daarnaast wordt door hem ieder jaar als onafhankelijke de trekking gedaan voor de koppels die gaan strijden op het Open Langewegse Badminton Kampioenschap (zie hiervoor de Badmioenschappen). Tot op heden is alle jaren dat de Badmoos bestaan, het Badmotoriaat door slechts één persoon bemenst. Dit is al die jaren altijd perfect gedaan.Wij zijn deze Badmotaris dan ook veel dank verschuldigd en wij durven hier wel te stellen dat dankzij deze Badmotaris de Badmoos binnenkort hun 25-jarig jubileum kunnen vieren! Kandidaat-BadmotarisNet zoals de echte Sinterklaas wordt ondersteund door diverse Hulp-Sinterklazen, wordt onze Badmotaris ondersteund door diverse Kandidaat -Badmotarissen. Binnenkort zullen we een aantal van deze kandidaat-Badmotarissen hier presenteren.

De Badmostuur

Hieronder is in het kort weergegeven hoe de organieke indeling binnen onze vereniging gestalte is gegeven:Er zijn maar weinig verenigingen waar het bestuurlijk gezien een chaos lijkt te zijn. Een hiervan zijn wij.Een echte Badmo is namelijk wars van het werken via geëigende structuren en volgens organieke regeltjes. Weg met de jaarlijkse ledenvergadering als je dat iedere week ook onder de douche kunt doen of in het café bij een goed glas bier. Waarom notulen van vergaderingen als je net zo goed een “Info” of een website kan maken die echt gelezen wordt!1bestuurHiernaast staat nog een foto van het allereerste bestuur van de Badmoos. Het betreft hier de oprichtingsvergadering waar besloten werd voortaan alleen nog maar onder de douche te vergaderen en de overige zaken in het café te bespreken. In die tijd was het gebruikelijk dat er verschillende “dames” tijdens de vergadering aanwezig waren om bepaalde zaken in zich op te nemen. Een traditie die nog steeds aanwezig is binnen de vereniging.