Gemeente leent BOA’s aan de Badmoos

Op zaterdag 29 november zal de gemeente Moerdijk zijn Boa’s uitlenen aan de Badmoos, om de spelregels op de Quizzz avond te handhaven. In het kader van “Heel Nederland Doet” zullen deze buitengewone opsporingsambtenaren hun professionele vaardigheden geheel belangeloos in zetten om de avond in goede banen te lijden (ja, inderdaad een lange ij).


Misschien handig om voor een ieder de belangrijkste regels nog eens de revue te laten passeren:


1. Men mag geen gebruik maken computers, telefoons, sms diensten etc.!
Dat ding heb je gewoon niet nodig tijdens de Quizzz. Voor de meest gebruikte smoes “ik moet bereikbaar zijn voor de oppas…..” hebben we nog een echte ouderwetse Capucijn op de kop kunnen tikken. Volgens ons heeft heel Langeweg vroeger al bij hem op schoot gezeten en toen we hem een schare kleine kinderen aanboden, zei hij opgewonden meteen zijn medewerking toe!

2. Men mag gebruik maken van boeken, lectuur etc, maar deze verticaal op gelijk niveau opgesteld mag de lengte over de rug van de boeken gemeten in horizontale richting niet meer dan 1 meter bedragen.
Sinds er ook wel eens mensen van buiten Langeweg mee doen aan de Quizzz die wel kunnen lezen, moeten we ook op deze regel streng toe zien. 

3. Een team bestaat maximaal uit 5 personen.
We hadden vorig jaar zelfs een team met bijna het dubbele! Natuurlijk is dit ten opzichte van de andere teams oneerlijk. Gelukkig wisten wij het gemiddelde intellect van deze mensen en nog een bus extra had het quotiënt niet kunnen laten stijgen, maar voor de BOA’s is de controle hierop speerpunt van de avond. Bij hun sollicitatie bij de gemeente Moerdijk, hebben ze immers moeten aantonen dat ze tot 5 konden tellen en bij sommige lukte dit zelfs. Dus dat zullen ze dan ook wel willen laten zien!

Bekeuringen uitgeschreven op de Quizzz avond moeten meteen contant betaald worden, het totaal geïnde bedrag zal door de Badmoos aan een goed doel gedoneerd worden!