Tip 6


Het beeld wordt duidelijker, in de voorgaande 5 tips zijn de contouren vaster omlijnd en is de fundering zichtbaar geworden. Met tip 6 kunnen we verder bouwen:

Door in teksten gebruik te maken van lipogrammen, palingrammen, anagrammen, homogrammen, hypergrammen, miragrammen, xenogrammen en epigrammen komt de boodschap op niveau. En als het gewenst niveau in kilo’s wordt uitgedrukt, moeten er grammen aanwezig zijn.Dus als je gewicht wilt geven aan je boodschap, zorg dan dat er grammen aanwezig zijn (een oud Opperlands gezegde.)!