Plein in kaart gebracht

Deze week zijn de eerste werkzaamheden voor de IJsbaan verricht. De mannen van de Badmoos hebben, onder barre weersomstandigheden, het gehele plein in langeweg in kaart gebracht.Deze metingen zijn noodzakelijk om op 17 december over een prachtige ijsvloer te kunnen beschikken. Op de bijgevoegde foto ziet u de lijdende mannen van de Badmoos.